Josep Maria Flores. Coach especialista en Desenvolupament Professional

Coaching formatiu per al Desenvolupament Professional

Coach Especialista en Desenvolupament Professional

Creixement Professional. La Millor Inversió per a Empreses i Particulars que Cerquen Canvis Reals

Desenvolupament de Competències Professionals

Processos de treball One to One

  • Diagnosi necessitats particulars
  • Programa de treball personalitzat
  • Acompanyament i seguiment individualitzat
  • Àmplies àrees de formació