PROFESSIONALS

Empresaris, directius, gerents, managers, càrrecs intermedis, caps, emprenedors i altres professionals amb projecció de futur

Líders que reconeixen el valor de:

  • Aconseguir el compromís de la gent és el millor motor per impulsar resultats.
  • Generar confiança entre tots els col·laboradors promou el tipus de comunicació més sincera i més fluïda.
  • Orientar l’equip a resultats és fonamental per la consecució final dels objectius esperats.
  • Incentivar la gent a moure’s des la zona de comfort a la zona de repte impulsa la progressió dels projectes i de les pròpies carreres.
  • Lluitar per la retenció de talent augmenta les probabilitats d’èxit de l’empresa i el desenvolupament professional de les persones.
  • Cultivar l’autolideratge és el primer pas per liderar amb garanties un equip de persones.
  • Exemplificar la responsabilitat davant dels problemes incrementa la responsabilitat pròpia de cada membre de l’equip.
  • Tenir present sempre que els costos de no procurar els mitjans i recursos a les persones són molt més alts que la inversió que requereixin.
  • Valorar el poder de la sinergia entre persones de diversa experiència, de diversa formació i de diverses aptituds.
  • Compartir una visió i promoure una cultura de valors.