METODOLOGIA

Coaching, Mentoring i Formació

3 mètodes combinats en un procés de treball individual i personalitzat per donar valor i impuls a la teva carrera professional

10 raons que garanteixen el valor diferencial d’aquesta metodologia:

1. Personal

Gràcies a les tècniques pròpies del Coaching, el procés de treball s’adequa a les necessitats específiques de la persona.

2. Individual

El procés és individual, cosa que permet al coach, dedicar el temps disponible exclusivament a la persona i no a un grup.

3. Diferencial

A diferència de les formacions grupals, on sovint les necessitats dels altres impedeixen acabar el programa previst a temps i a vegades provoquen la desviació de l’atenció dels demés, en aquest tipus de procés, l’aprofitament del temps és total.

4. Alliberador

La persona té llibertat i confiança per parlar i tractar aquells assumptes més delicats referents a sí mateix o altres persones perquè està emparada per un contracte de confidencialitat.

5. Vital

La base del treball es realitza sobre l’experiència real viscuda per la persona, no sobre casos teòrics.

6. Dinàmic

Disseny de plans d’acció específics entre sessions de treball, per projectar a la pràctica els aprenentatges adquirits en les sessions.

7. Progressiu

Avaluació del progrés dels plans d’acció en cada sessió i modificació dels mateixos en funció de l’assoliment dels resultats previstos.

8. Flexible

Aquesta metodologia disposa de la suficient flexibilitat com per adaptar-se al ritme d’aprenentatge de la persona. El procés de treball s’estructura en diverses sessions. El nombre, la durada i la periodicitat s’estableixen en funció de les necessitats de la persona.

9. Integrador

Integració de les noves competències adquirides en les habilitats pròpies de la persona, gràcies al treball personalitzat i al seguiment de la pràctica real, de tal manera que es podran utilitzar més enllà de l’àmbit professional.

10. Atrevit

Possibilitat d’incorporar el Shadow Coaching. Són sessions específiques de seguiment dels avenços que es produeixen en el mateix lloc de treball amb membres del teu equip. Consten d’una primera part d’observació i una segona part de proporció de feedback.

+ INFORMACIÓ